• سایت سازمانی - صبا آموز ایرانیان

  سایت سازمانی - صبا آموز ایرانیان

 • سایت سازمانی - مجتمع آموزشی علم و فناوری

  سایت سازمانی - مجتمع آموزشی علم و فناوری

 • سایت سازمانی - شاخص پژوه

  سایت سازمانی - شاخص پژوه

 • سایت سازمانی - بازآ

  سایت سازمانی - بازآ

 • سایت سازمانی - انجمن صنفی اساتید حق التدریس دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان اصفهان

  سایت سازمانی - انجمن صنفی اساتید حق التدریس دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان اصفهان

 • سایت سازمانی - بانک اطلاعاتی اعضای سازمان نظام صنفی رایانه استان اصفهان

  سایت سازمانی - بانک اطلاعاتی اعضای سازمان نظام صنفی رایانه استان اصفهان

قالب سازمانی Eduguide

قالب OR3

قالب سازمانی Ghazi

قالب OR4

طرح یک ماهه رایگان

مدت زمان تمدید یک ماه

۵۰ مگابایت ظرفیت رایگان برای ذخیره سازی فایل


طرح یک ساله

مدت زمان تمدید 1 سال، با قابلیت ثبت دامنه اضافه تا سقف 6 عدد

۵۰ مگابایت ظرفیت رایگان برای ذخیره سازی فایل + ۱۰۰۰ مگابایت ظرفیت اضافه

هزینه تمدید سالیانه طرح به مبلغ ۲۰۵,۰۰۰ تومان + هزینه خرید قالب اشتراکی (تنها برای یک مرتبه)


طرح پنج ساله

مدت زمان تمدید 5 سال، با قابلیت ثبت دامنه اضافه تا سقف 6 عدد

۵۰ مگابایت ظرفیت رایگان برای ذخیره سازی فایل + ۱۰۰۰ مگابایت ظرفیت اضافه

هزینه تمدید سالیانه طرح به مبلغ ۱۶۴,۰۰۰ تومان + هزینه خرید قالب اشتراکی (تنها برای یک مرتبه)

مزایای وب سایت های سازمانی سوتل

مراحل خرید وب سایت شما

 1. - انتخاب قالب وب سایتو مدت زمان تمدید
 2. - انتخاب نام زیردامنه یا نام دامنه مناسب برای سایت
 3. - تعیین نحوه پرداخت هزینه دامنه (قبلا خریداری کرده اید یا تیم پشتیبانی سوتل باید خرید را انجام دهد؟)
 4. - ثبت سفارش و پرداخت هزینه مربوطه
 5. - تنظیم سیستم نام دامنه (DNS) برای دامنه توسط شما یا تیم پشتیبانی سوتل
 6. - بعد از تنظیمات DNS سایت شما تا 24 ساعت بعد قابل مشاهده خواهد بود