حدود 1 سال قبل

نحوه ی کار با اپلیکیشن بازا

پس از نصب اپلیکیشن با وارد کردن مشخصات فردی خودتان و وارد کرد کد فعال سازی (که پیامک میگردد) می توانید از این اپلیکیشن سودمند بدون نیاز به سرمایه و وقت برای خود ایجاد درآمد کنید

شما در كمتر از يك دقيقه مي توانيد بازيافت خود را با اپليكيشن بازآ به پول تبديل كنيد

و در كمتر از ٢٤ ساعت پول آن را به بالاترین قیمت دريافت كنيد

بعد از انتخاب اقلام و محصولات موجود خود به صورت اختياري مي توانيد وزن يا تعداد آن را ثبت كنيد و سپس محل منزل يا كار و يا محل استقرار خود را از روي نقشه تعيين كنيد و به مرحله بعد برويد تا نام پيك خوب بازآ همراه با شماره تلفن براي شما مشخص شود و شما در صف انتظار قرار ميگيريد و بعد از رسيدن پيك بازآ تعداد و وزن اقلام شما به صورت دقيق توسط پيك سنحيده و پس از تاييد نهايي شما، عمليات با يك كد پيگيري براي شما پايان مي يابد و در كمتر از ٢٤ ساعت وجه اقلام و محصولات تحويلي به حساب شما واريز مي گردد ( توجه هنگامي كه مبلغ محصولات بيش از هزار تومان گرديد پرداختي براي شما كاربران محترم صورت مي گيرد)