پاییز امسال را متفاوت تر از هر سال به  پایان ببریم
با توجه به نام گذاری امسال «اقتصاد مقاومتی ؛ حمایت ازکالای ایرانی» توسط مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در راستای این هدف والا بیایید دست در دست هم با ایجاد اشتغال گسترده؛ پاکی شهر و محیط زیست زندگیمان و ایجاد رونق در چرخه ی صنعت داخلی و اقتصاد میهن عزیزمان و کسب درآمد برای همه ی افراد جامعه و تمامی شهروندان پاییز امسال را بهتر از هرسال دیگر به پایان برسانیم.

کافیست اپلیکیشن بازا را که در حال حاضر فقط برای دستگاه های اندرویدی است.
روی دستگاه خود نصب کنید و با استفاده ی روزمره از آن کمک شایانی به اهداف زیر کنید.
۱ درآمد روزانه بدون نیاز به سرمایه.
۲ ایجاد اشتغال برای جوانان سرزمین مان.
۳ رونق در بخش صنعت و تولید کشورمان با تامین مواد اولیه برای این بخش.
۴ ایجاد رونق در بخش بازرگانی و اقتصاد. 
۵ زیباسازی و پاک سازی محیط زیست.
۶ کمک به شیرخوارگاهها و کودکان بی سرپرست در بهزیستی.
پاییز امسال را متفاوت تر از هر سال به  پایان ببریم

اهداف بازآ

پاییز امسال را متفاوت تر از هر سال به پایان ببریم

مطالعه بیشتر
ديگر هيچ چيز دور ريختني نيست

نحوه ی کار با اپلیکیشن بازا

ديگر هيچ چيز دور ريختني نيست

مطالعه بیشتر